ΒΙΝΤΕΟ-Βούτση μεμέτη... τρία μέτρα κάτω από τη γη

Θ. Κολοκοτρώνης: "Όταν πιάσαμε τ' άρματα ορκιστήκαμε πρώτα υπερ πίστεως και μετά υπερ πατρίδος"... όλα τ' άλλα είναι πο@τσες μπλέ:

ΒΙΝΤΕΟ: PSY